Sluníčkatřída s prvky Montessori pedagogiky

VÍTEJTE V NAŠÍ TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Motto třídy: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."


Naše třídní pravidla

Ouškové pravidlo

 • když jeden mluví, ostatní poslouchají
 • neskáčeme si do řeči
 • mluvíme potichu, nekřičíme na sebe
Ručičkové pravidlo

 • ruce máme na stavění, skládání, tvoření, pomáhání, hlazení...Nožičkové pravidlo

 • ve školce chodíme pomalu, neběháme, kopeme jen do míče

Pusinkové pravidlo

 • naše pusa říká hezká slova
 • umí pozdravit, poprosit, poděkovat


Srdíčkové pravidlo

 • jsme kamarádi, máme se rádi a pomáháme siSluníčka je třída s prvky Montessori pedagogiky.


Ve školním roce 2019/2020 máme v naší třídě zapsáno celkem 26 dětí. Třída je věkově smíšená a jsou zde děti od 3 do 6 let. Ve třídě je 16 chlapců a 10 děvčat. V tomto školním roce máme 10 předškoláků.Montessori výchovně vzdělávací proces je složen ze třech nejdůležitějších pilířů:

 • připravený/vědomý dospělý a jeho role
 • připravené prostředí, které následuje vývojové a senzitivní fáze dítěte
 • respekt - k dítěti, druhým, k prostředí


V průběhu roku probíráme s dětmi různá témata jako např. Moje tělo, Zima a zimní sporty, Lesní zvířata…Určitě nezapomínáme i na vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro děti jako příprava do ZŠ. Edukační činnost je rozdělena do několika oblastí. V první oblasti – PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ s dětmi např. meleme kávu, přeléváme, přesýpáme, pracujeme s pipetou, strouháme mýdlo a šleháme mýdlovou pěnu. Leštíme zrcadlo, pečujeme o květiny, skládáme ubrousky, zametáme, šroubujeme, zatloukáme, odemykáme zámky… Děti velmi rády pomáhají při přípravě svačinky, umývají, loupají, krájí ovoce a zeleninu nebo odšťavňují pomeranče. Ve SMYSLOVÉ OBLASTI děti pracují s Montessori pomůckami – Růžovou věží, Hnědými schody, Červenými tyčemi, Válečky s úchyty… Porovnávají, poměřují, skládají a pomůcky různě kombinují. Velmi oblíbené jsou čichové dózy, hmatové destičky, hmotnostní a tlakové válečky. V MATEMATICE např. počítáme dřevěná vřetánka, poznáváme smirkové číslice, počítáme s čísly a žetony, poznáváme a pojmenováváme geometrická tělesa. V OBLASTI JAZYKA pracujeme s pohyblivou abecedou, písmenkovou komodou, knihami, encyklopediemi, smirkovými písmeny, píšeme do krupice. V KOSMICKÉ VÝCHOVĚ si povídáme o zvířatech, rostlinách, lidském těle. Děti se starají o Strašilky, šneka – Oblovku a morčátko Ťapičku. Pečujeme také o naše květiny, které máme v naší třídě na zahradě naší mateřské školy pěstujeme zeleninu, bylinky a ovoce. Činnosti jsou pestré a stále se je snažíme obměňovat, aby děti bavily a rozvíjely.

Každý čtvrtek - po ukončení bazénu, chodíme cvičit s předškoláky do tělocvičny na ZŠ Pohořská.

Jednou týdně vyrážíme na turistickou vycházku do blízkého i vzdálenějšího okolí.