Sluníčkatřída s prvky Montessori pedagogiky

VÍTEJTE V NAŠÍ TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Motto třídy: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."


Naše třídní pravidla

Ručičkové pravidlo

  • ruce máme na stavění, skládání, tvoření, pomáhání, hlazení...Nožičkové pravidlo

  • ve školce chodíme pomalu, neběháme, kopeme jen do míče

Ouškové pravidlo

  • když jeden mluví ostatní poslouchají

  • mluvíme na sebe potichu

Pusinkové pravidlo

  • naše pusa říká hezká slova

  • umí pozdravit, poprosit, poděkovat


Srdíčkové pravidlo

  • jsme kamarádi, máme se rádi a pomáháme siSluníčka je třída s prvky Montessori pedagogiky.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

p. uč Karin Zimmermannová

p. uč. Bc. Iva Kucharzová

E-mail pro komunikaci s rodiči: slunicka@ctyrlistekodry.cz

Ve školním roce 2021/2022 máme v naší třídě zapsáno celkem 28 dětí. Třída je věkově smíšená a jsou zde děti od 3 do 6 let. Ve třídě je 15 chlapců a 13 děvčat. V tomto školním roce máme 18 předškoláků.Montessori výchovně vzdělávací proces je složen ze třech nejdůležitějších pilířů:

  • připravený/vědomý dospělý a jeho role

  • připravené prostředí, které následuje vývojové a senzitivní fáze dítěte

  • respekt - k dítěti, druhým, k prostředí


V průběhu roku probíráme s dětmi různá témata jako např. Moje tělo, Zima a zimní sporty, Lesní zvířata…Určitě nezapomínáme i na vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro děti jako příprava do ZŠ. Edukační činnost je rozdělena do několika oblastí. V první oblasti – PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ s dětmi např. meleme kávu, přeléváme, přesýpáme, pracujeme s pipetou, strouháme mýdlo a šleháme mýdlovou pěnu. Leštíme zrcadlo, pečujeme o květiny, skládáme ubrousky, zametáme, šroubujeme, zatloukáme, odemykáme zámky… Děti velmi rády pomáhají při přípravě svačinky, umývají, loupají, krájí ovoce a zeleninu nebo odšťavňují pomeranče. Ve SMYSLOVÉ OBLASTI děti pracují s Montessori pomůckami – Růžovou věží, Hnědými schody, Červenými tyčemi, Válečky s úchyty… Porovnávají, poměřují, skládají a pomůcky různě kombinují. Velmi oblíbené jsou čichové dózy, hmatové destičky, hmotnostní a tlakové válečky. V MATEMATICE např. počítáme dřevěná vřetánka, poznáváme smirkové číslice, počítáme s čísly a žetony, poznáváme a pojmenováváme geometrická tělesa. V OBLASTI JAZYKA pracujeme s pohyblivou abecedou, písmenkovou komodou, knihami, encyklopediemi, smirkovými písmeny, píšeme do krupice. V KOSMICKÉ VÝCHOVĚ si povídáme o zvířatech, rostlinách, lidském těle. Děti se starají o Strašilky, šneka – Oblovku a morčátko Ťapičku. Pečujeme také o naše květiny, které máme v naší třídě na zahradě naší mateřské školy pěstujeme zeleninu, bylinky a ovoce. Činnosti jsou pestré a stále se je snažíme obměňovat, aby děti bavily a rozvíjely.

Každou středu - po ukončení bazénu, chodíme cvičit s dětmi do tělocvičny na ZŠ Pohořská.

Jednou týdně vyrážíme na turistickou vycházku do blízkého i vzdálenějšího okolí.