MOTÝLCI


Vítejte na stránkách třídy Motýlci

  • Naše I. třída se jmenuje „MOTÝLCI“. Jsme třída mladších dětí. Máme zde k 1.9.2020 zapsáno 20 dětí ve věku 2-3 let. Z tohoto počtu je 13 chlapců a 9 děvčat. Pracují zde 2 učitelky na 100% úvazek Jana Kazimírová a Martina Kašparová, školní asistent na 100% úvazek Simona Dostálová, která pracuje na ranní směně v době od 7.00 - 15.00 hod. V odpoledních hodinách se děti spojují v odděleních Berušek a Motýlků, kde je provoz pro celou MŠ do 16.00 hod. Na třídě je stálá úklidová síla p. Lenka Kocveldová. Oběd vydává kuchařka p. Dana Vašutová.

Třída je zaměřena především na adaptaci dětí do kolektivu, na sebeobsluhu a stolování dětí, na vytváření zdravých návyků a dovedností, na individuálním přístupu k dítěti a uspokojování jeho základních potřeb. Dětem je poskytnuta co největší podpora a pomoc, tak, aby se cítily po všech stránkách v pohodě a bezpečí. Při plánování a realizaci činností nejmladším dětem jsou plánovány činnosti tak, aby je nezatěžovaly (tj. krátkodobé a jednoduché, převažovat bude spontánní hra). Učitelky s dětmi pracují individuálně nebo uplatňují práci ve skupině. Pedagogické působení je založeno především a nejvíce na osobním prožitku dětí, spontánnosti a citovosti. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.