MY JSME TŘÍDA MOTÝLKŮ

MÁME SE RÁDI

A JSME VŠICHNI KAMARÁDI

Vaše děti učí paní učitelky: Jana Kazimírová a Martina Kašparová

Školní asistentka: Simona Dostálová

Naše I. třída se jmenuje „MOTÝLCI“. Jsme třída mladších dětí. Máme zde k 1.9.2021 zapsáno 24 dětí ve věku 3-5 let. Z tohoto počtu je 14 chlapců a 10 děvčat.

Třída je zaměřena především na adaptaci dětí do kolektivu, na sebeobsluhu a stolování dětí, na vytváření zdravých návyků a dovedností, na individuálním přístupu k dítěti a uspokojování jeho základních potřeb. Dětem je poskytnuta co největší podpora a pomoc, tak, aby se cítily po všech stránkách v pohodě a bezpečí. Při výchovně vzdělávací činnosti si budeme děti rozdělovat do skupin podle věku. Učitelky s dětmi pracují individuálně nebo uplatňují práci ve skupině. Pedagogické působení je založeno především a nejvíce na osobním prožitku dětí, spontánnosti a citovosti. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.

Maskoty naší třídy pro školní rok 2021/2022 budou maňásci Františka a Fanynky z Kouzelné školky. Pomůžou dětem při adaptaci na nové prostředí v MŠ, při vzájemném seznamování se i při všestranném rozvíjení vlastní osobnosti. Právě pohádky a pohádkové bytosti, jako je František a Fanynka budou dobrým prostředníkem k navázání bližšího vztahu mezi vrstevníky, kolektivem MŠ, poznáváním všeho kolem nás, k řešení problémů i jako „rádci“ při činnostech. S Františkem a Fanynkou si vytvoříme kouzelnou školku a budeme se mít fanfárově.

Poznáváme prostředí naši kouzelné školky

 • Učíme se citové samostatnosti

 • Na dopravním hřišti se učíme a upevňujeme si chůzi ve dvojicích, děti poučím o bezpečnosti na cestě

 • Chodíme do lesa, v lese "válíme sudy", běháme, skáčeme

 • V lese taky hledáme různé přírodniny a podzimní plody podle obrázků, relaxujeme na sluníčku

František a Fanynka zavařují (vůně a plody podzimu)

 • Poznáváme a pojmenováváme různé druhy ovoce a zeleniny, utváříme si představu o tom, kde roste

 • Jemnou motoriku procvičujeme manipulací dřevěných kleští a přemísťování kaštanů a malých rajčátek z místa na místo a loupání Kukuřičáků, kdy malou pinzetkou oddělujeme zrnka kukuřice a dáváme je do sklenic

 • Hra s barvou - otiskování jablíček a hrušek na papírovou šablonu

 • Co nám roste na stromě? - určování geometrických tvarů

 • Grafomotorika - Červíčková cesta - děti procvičovaly tah tužkou ve vzduchu

Náš roční projekt

Umělé jezírko a keř černého rybízu

 • s dětma budeme celý školní rok 2021/2022 sledovat jedno krásné uměle vytvořené jezírko na ulici Nová v Odrách, budeme se s dětmi těšit na jeho proměny, budeme si o nich povídat, fotit je a malovat

 • dále jsme s dětmi zasadili před okny třídy Motýlků na zahradě MŠ Pohořská keř černého rybízu, o který budeme pečovat a sledovat jeho změny

 • byli jsme na vycházce v lese

S Františkem a Fanynkou si představujeme

Třídní pravidla

 • řekli jsme si s dětma, jaké máme třídní pravidla, co znamenají a společně jsme si je pověsili na viditelné místo ve třídě

 • seřazovali jsme obrázky třídních pravidel

 • procvičovali jsme si, kdo má jakou značku, přiřazovali jsme fotky ke značkám

 • nalepovali jsme půlené obrázky našeho třídního maskota Františka

 • zatančili jsme si taneček na písničku od Míši Růžičkové "Kamarád"

 • vyrobili jsme si pořadník na tužky, malovali jsme barvami (třídíme pastelky podle barev)

 • vyrobili jsme si papírového Františka z kouzelné školky (práce s lepidlem)