Vítejte na stránkách třídy Motýlci

Naše I. třída se jmenuje „MOTÝLCI“. Jsme třída mladších dětí. Máme zde k 2. 9. 2019 zapsáno 26 dětí ve věku 2 – 4 let. Z tohoto počtu je 12 chlapců a 14 děvčat. Pracují zde 2 učitelky na 100% úvazek Natálie Dostálová a Pavlína Zdražilová, 1 chůva na 80% úvazek Simona Dostálová, která pracuje na ranní směně v době od 7.30 - 14.30 hod. V odpoledních hodinách jsou děti odvedeny v 15.00 hod do třídy Berušky, kde je provoz pro celou MŠ do 16.00 hod. Na třídě je stálá úklidová síla p. Kateřina Rýparová. Oběd vydává kuchařka p. Dana Vašutová.

Třída je zaměřena především na adaptaci dětí do kolektivu, na sebeobsluhu a stolování dětí, na vytváření zdravých návyků a dovedností, na individuálním přístupu k dítěti a uspokojování jeho základních potřeb. Dětem je poskytnuta co největší podpora a pomoc, tak, aby se cítily po všech stránkách v pohodě a bezpečí. Při plánování a realizaci činností nejmladším dětem jsou plánovány činnosti tak, aby je nezatěžovaly (tj. krátkodobé a jednoduché, převažovat bude spontánní hra). Učitelky s dětmi pracují individuálně nebo uplatňují práci ve skupině. Pedagogické působení je založeno především a nejvíce na osobním prožitku dětí, spontánnosti a citovosti. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.