NAŠE TŘÍDA "MODRÁSCI "

Ve třídě máme 11 chlapců a 9 děvčat.

Věkové složení: 11 předškoláků

7 dětí 4-5 letých

2 děti 3-4 leté

Učitelky: Yveta Rašková a Bc. Klára Scholastrová


Aktivity, které se pravidelně střídají :

  • pondělí - od 8.00 hod. máme (většinou) tělesnou výchovu , voďte prosím děti do MŠ včas
  • úterý - předškoláci cvičí od 9.45 ve velké tělocvičně ZŠ Komenského (po skončení předplaveckého výcviku)
  • čtvrtek - asi od listopadu chodíme na turistiku, dejte dětem do batůžku pláštěnku, malou zdravou dobrotku, kousek ovoce či zeleniny, pití se šroubovacím uzávěrem ( v zimních měsících není vhodné)


Pravidla chování a jednání dětí a dospělých v MŠ

tvoříme společně s dětmi, vždy na začátku školního roku

Pravidla vzájemného soužití:

1. Když odcházíme ze třídy, tak vždycky to musíme paní učitelce říct.

2. Když už si nechci hrát s hračkou, tak ji uklidíme na své místo do poličky nebo do skříňky, nebo ji někomu dáme. Když nevíme, kam hračka patří, zeptáme se paní učitelky nebo kamaráda, který to vytáhl. Poradím, kam to patří.

3. Když dvě děti chtějí stejnou hračku:

 můžou si spolu hrát oba dva

 udělají kámen, nůžky, papír

 musí se rozdělit

 budou si ji půjčovat

 domluví se

 nejdřív si ji vezme první a pak to dá druhému

4. Ve školce se k sobě budeme chovat hezky, dobře, budeme se na sebe usmívat. Když někdo někomu nechtě ublíží, řekne promiň, pohladí ho, má se omluvit.

5. Budeme mluvit normálně hlasitě a hezké věci. Když jeden mluví, druhý počká.

Pravidla při pobytu venku:

  • hrajeme si jenom tam, kde na sebe s paní učitelkou vidíme
  • zvednutá ruka paní učitelky znamená STŮJ