NAŠE TŘÍDA "MODRÁSCI "

V tomto školním roce 2021/22 máme ve třídě 6 chlapců a 14 děvčat.

Věkové složení: 10 předškoláků

6 dětí 4-5 letých

3 děti 3-4 leté

1 dítě 2-3 leté

Učitelky: Yveta Rašková a Bc. Věra Palatá Klimková

Asistentka: Kristýna Fardová


Aktivity, které se pravidelně střídají :

září - listopad - předplavecký výcvik

čtvrtek - turistické vycházky


Pravidla chování a jednání dětí a dospělých v MŠ

tvoříme společně s dětmi, vždy na začátku školního roku

Pravidla vzájemného soužití:Pravidla při pobytu venku:

  • hrajeme si jenom tam, kde na sebe s paní učitelkou vidíme

  • zvednutá ruka paní učitelky znamená STŮJ