PODÍVEJTE MILÉ DĚTI,

MOTÝLEK K VÁM PRÁVĚ LETÍ!

POSADIL SE NA KYTIČKU

A TAM POČKAL NA CHVILIČKU.

PAK KŘIDÉLKY ZAMÁVAL

A ODLETĚL ZASE DÁL.

Ve třídě Motýlků je k 1. 9. 2021 zapsáno 20 dětí ve věku 2 – 4 let, z toho 11 chlapců a 9 děvčat. 13 dětí chodilo do naší třídy již loni a 7 dětí přišlo poprvé v září 2021. Vzhledem k věkovému složení třídy klademe důraz na adaptaci dětí v MŠ. Děti postupnou a nenásilnou adaptací, kladným přístupem a pohodovou atmosférou ve třídě navazují kontakty s druhým dítětem a dospělými. Seznamujeme děti s pravidly třídy a vedeme je k jejich dodržování. Respektujeme individuální potřeby dětí a umožňujeme dětem dostatečný prostor pro volnou hru. Snažíme se o klidné a přátelské klima třídy, úctu a toleranci mezi sebou navzájem. Děti podporujeme v jejich zájmech, posilujeme jejich zdravou sebedůvěru a vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, stolování a běžných denních činnostech.

K radosti a pohodě vedou děti - paní učitelky Veronika Kostková, Miroslava Snášelová a školní asistent Michaela Herzogová.