Lesní třída -Kamínci

  • venkovská školka v prostředí Oderských vrchů

  • s rozšířenou dobou pobytu venku

Vítejte na stránkách lesní třídy Kamínek MŠ Čtyřlístek Odry

Jsme věkově smíšenou třídou, s maximální kapacitou 13 dětí, která funguje ve specifickém režimu lesní pedagogiky.

Snažíme se o maximální otevřenost rodičům a sourozencům - jsou vždy vítaní, rádi je zapojíme našeho programu a velmi uvítáme jejich nápady.

Většina programu se uskutečňuje venku skoro za každého počasí (výjimku představuje extrémní počasí – teploty pod -10° C, silný vítr, bouřka). Dobré vybavení dítěte, dle pokynů pedagoga, je základním předpokladem spokojenosti dítěte v lesní třídě.


Rytmus týdne:

  • Pondělí - „pohádkový a vyprávěcí dýchánek“

  • Úterýjóga pro děti

  • Středakreativní tvoření

  • Čtvrteklesní den s činností dle tématu,

  • Pátekzahradní den, úklid, dramatizace pohádky

Lesní denpoznávání hmyzu, bylin, zvířat s mláďaty, kreativní tvoření z přírodnin, zapojení všech smyslů, poznávání tvarů, barev, vůní…

Zahradní den – péče o školní zahradu, sázení, sklizeň, příprava dřeva na oheň, hrabání listí, okopávání, hra na pískovišti, v dílně, v kuchyňce v domečku, v altánu...