KUŘÁTKA

MY JSME TŘÍDA KUŘÁTEK

PLNÁ ŠIKOVNÝCH DĚŤÁTEK
ŠKOLNÍ ROK

2019/2020

Vaše děti učí:

Vlasta ČERNOCHOVÁ

Bc. Eva ESSLEROVÁ

asistent pedagoga Eva AXMANNOVÁ


Počet dětí ve třídě: 26

15 chlapců

11 děvčat

z toho 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Počet předškoláků: 12

Třída je smíšená (heterogenní), jsou zde děti od 2,5 let do 6 let.

Provoz třídy je od 6.00 hod. do 15.30 hod., v ranních i odpoledních hodinách jsou v naší třídě spojeny děti ze třídy Žabiček.


Třídní pravidla

Pravidlo SRDÍČKOVÉ

   • máme se rádi, jsme kamarádi
   • problémy řešíme společně, pomáháme si
   • umíme se rozdělit, obdarovat
   • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
   • každý umí něco, všichni jsme důležití
   • respektujeme se navzájem
   • když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
   • myslíme na sebe i na druhé

Pravidlo PUSINKOVÉ

   • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými
   • můžeme požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého
   • když se nám něco líbí x nelíbí, řekneme si to
   • domlouváme se klidným hlasem, svůj hlas šetříme
   • při společném odpočinku se chováme tiše - kamarád spí
   • mluvíme slušně

Pravidlo RUČIČKOVÉ

   • rukama si pomáháme
   • rukama se usmiřujeme (podáme si je, pohladíme se)
   • vážíme si práce druhých
   • šetrně zacházíme s věcmi kolem nás (hračky, knížky)
   • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
   • myjeme si ruce před jídlem, po jídle, po použití toalety
   • chráníme přírodu, vše živé

Pravidlo OUŠKOVÉ

   • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
   • hlukem můžeme škodit
   • hluk kolem nás nám škodí

Pravidlo NOŽIČKOVÉ

   • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
   • kopeme pouze do míče