กำหนดการสอบ PISA สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634, 642 - 646, ICT1 และ 526
คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ

ปฏิทินวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์