Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา



รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญศิษย์เก่าฟ้าแดงและชาวชุมแสง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง 4 ท่านของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นอกจากนี้ โลหิตที่ได้รับจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา

ผลงานนักเรียน

Terser | หนังสั้น [ Dare to hunt the future ]


การแข่งขันวงดนตรี โครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙" ระดับภาคเหนือ