ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกการประเมินคคุณภาพภายในและรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ.pdf
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี-2564.pdf
นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ติดตามข่าวสาร รูปกิจกรรมอัปเดตตลอดเวลาได้ที่ Facebook Page

Facebook Page
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ


ติตตามความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันที่
Facebook Page- โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ -ช.ท.


จุลสารรอบรั้วชนูทิศ

รวมภาพกิจกรรม


March_CT_192kbps.mp3