ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ


ติตตามความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันที่
Facebook Page- โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ -ช.ท.


จุลสารรอบรั้วชนูทิศ

รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

ผลงานนักเรียน

การแข่งขันวงดนตรี โครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙" ระดับภาคเหนือ

Terser | หนังสั้น [ Dare to hunt the future ]