สานสัมพันธ์ฟ้าแดง62


สั่งจองโต๊ะ

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (จำนวน 8 ที่นั่ง)

สั่งจองได้ที่โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โทร.0 - 5628 - 2040