ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ที่อยู่ 157 หมู่ 9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ : 056-282040

โทรสาร : 056-283304

E-mail : ct2454@ct.ac.th

พิกัด : ละติจูด 15°53'47.61"เหนือ

พิกัด : ลองจิจูด 100°18'22.87"ตะวันออก

GPS 15°53'47.61"N 100°18'22.87"E