ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน


โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ที่อยู่ 157 หมู่ 9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ 056-282040

โทรสาร 056-283304

E-mail ct2454@hotmail.com


ละติจูด 15°53'47.61"เหนือ

ลองจิจูด 100°18'22.87"ตะวันออก

GPS 15°53'47.61"N 100°18'22.87"E