ข้อมูลปัจจุบัน

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

บัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

มีนักเรียนจำนวน 2269 คน

ครูจำนวน 116 คน

จัดอยู่ในสายการบริหาร 4 คน

ครูสายผู้สอน 112 คน

พนักงานราชการ 4 คน

ครูอัตราจ้าง 4 คน

ครูธุรการ 1 คน

ครูชาวต่างประเทศ 4 คน

ครูพี่เลี้ยง 2 คน

ลูกจ้างประจำ 4 คน

และลูกจ้างชั่วคราว 25 คน