กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารบุคคล

นายยุทธนา แย้มแสง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล