ติดตามข่าวสาร รูปกิจกรรมอัปเดตตลอดเวลาได้ที่

Facebook Page
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

จดหมายข่าว