ติดตามข่าวสาร รูปกิจกรรมอัปเดตตลอดเวลาได้ที่ Facebook Page

Facebook Page
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
March_CT_192kbps.mp3