แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่)
ในวันเปิดเรียน วันที่ 18 - 30 มกราคม 2564 คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่ม ก. และ ข. คลิกที่นี่