ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

:: ข่าว - ประกาศของโรงเรียน ::

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบการรู้เรื่องอ่าน (PISA) ปีการศึกษา 2560
คำสั่ง-PISA-2560-เทอม2-ทับ2-2.doc

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน - ผลงานของนักเรียน

ทำบุญครบ106ปี.pptx

ทำบุญครบรอบ 106 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (นว.3)

วชิราวุธ60.pptx

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560

อบรมe-book.pptx

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดียแบบ e-book ด้วย Flipbook Maker"

ผลงานนักเรียน : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น

เรื่อง "Tales of Reality"

การแปลงอักษร

"ธ สถิตในดวงใจ ช.ท."

ผลงานนักเรียน : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย

เรื่อง "ธรรมชาติคืนชีวิติ"

รับผอใหม่.pptx

ยินตีต้อนรับ "ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศคนใหม่"

นายชาญชัย ชนิดสะ