ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน


:: ประกาศของโรงเรียน ::

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2
  • ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4
  • ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6
  • ระดับชั้น ปวช.1 ระดับ ปวช.2
  • ระดับชั้น ปวช.3

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการวิจิตรศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมโรงเรียนคุณธรรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรม

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) และการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook teacher) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมภาพพิธี

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รับผอใหม่.pptx

ยินตีต้อนรับ "ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศคนใหม่"

นายชาญชัย ชนิดสะ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

อบรมe-book.pptx

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดียแบบ e-book ด้วย Flipbook Maker"

ทำบุญครบ106ปี.pptx

ทำบุญครบรอบ 106 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (นว.3)

วชิราวุธ60.pptx

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560