ประกาศรับนักเรียนปี 2562

ขั้นตอนสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ผ่าน QR Code

คำอธิบายวิธีการสมัคร ::::::::::::::::::::::::::::::: ขั้นตอนสมัครสอบคัดเลือก

คำอธิบายวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน.pdf
ขั้นตอนสมัครผ่าน-QR-Code.pdf

ทดลองกรอกใบสมัคร

รอบห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

รอบห้องเรียนปกติ ระหว่าง วันที่ 22 – 23 และ 25 – 27 มีนาคม 2562

ประกาศรับนักเรียนปี-62.pdf

ประกาศผลโควตา รอบ โรงเรียนเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่