ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

:: ประกาศของโรงเรียน ::

ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ สามารถสั่งพิมพ์ลงกระดาษและกรอกใบสมัครมายื่นวันรับสมัครได้

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน - ผลงานของนักเรียน

ทำบุญครบ106ปี.pptx

ทำบุญครบรอบ 106 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (นว.3)

วชิราวุธ60.pptx

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560

อบรมe-book.pptx

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดียแบบ e-book ด้วย Flipbook Maker"

ผลงานนักเรียน : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น

เรื่อง "Tales of Reality"

การแปลงอักษร

"ธ สถิตในดวงใจ ช.ท."

ผลงานนักเรียน : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย

เรื่อง "ธรรมชาติคืนชีวิติ"

รับผอใหม่.pptx

ยินตีต้อนรับ "ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศคนใหม่"

นายชาญชัย ชนิดสะ