ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน:: ประกาศของโรงเรียน ::

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน - ผลงานของนักเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมโรงเรียนคุณธรรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ทำบุญครบ106ปี.pptx

ทำบุญครบรอบ 106 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (นว.3)

วชิราวุธ60.pptx

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2560

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) และการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook teacher) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมภาพพิธี

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รับผอใหม่.pptx

ยินตีต้อนรับ "ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศคนใหม่"

นายชาญชัย ชนิดสะ

อบรมe-book.pptx

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดียแบบ e-book ด้วย Flipbook Maker"