Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Roll-up-uri cu privire la drepturi și libertăți

Cele 9000 de afise prevazute in cadrul proiectului vor fi distribuite pentru a fi amplasate în locuri vizibile, usor accesibile publicului, la sediile instanţelor si parchetelor/ barourilor, autoritaţilor publice si centrale, ONG-urilor locale, în zona compartimentelor de relaţii cu publicul ale acestor entitaţi. Acestea vor cuprinde informaţii despre site-urile dezvoltate în cadrul proiectului, precum si despre celelalte livrabile disponibile pentru public si produse în cadrul proiectului.