Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Materiale audio-video privind instituțiile judiciare de interes public

Activitatea vizează elaborarea de materiale audio –video referitoare la instituţii juridice de interes (de ex. divorţ, partaj, ordin de protecţie, proceduri de evacuare, exercitarea autoritaţii parintesti, acte de stare civila etc.) si difuzarea acestora la sediul instanţelor/parchetelor prin sistemul centralizat de afisaj, precum si în mediul on-line.

Materialele audio-video vor viza in principal cazuistica cel mai des intalnita la nivelul judecatoriei, ca prim nivel de jurisdictie in sistemul instantelor judecatoresti din Romania.