Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar

working together for a green, competitive and inclusive Europe

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de proiect, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri şi Administrația Instanțelor din Norvegia, implementează proiectul predefinit „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021. 

TITLUL PROIECTULUI: Formare profesională şi consolidarea capacităţii sistemului judiciar

PROMOTOR DE PROIECT: Consiliul Superior al Magistraturii 

PARTENERI:  Administraţia Instanţelor (Norvegia), Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri

OBIECTIV GENERAL: Consolidarea sistemului judiciar prin îmbunătățirea eficienței acestuia, precum și dezvoltarea conceptului de cultură juridică europeană la nivelul sistemului judiciar din România.

REZULTATE: 

Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate: 

1. Realizarea formării profesionale în ceea ce privește conceptele legale europene în domenii actuale in vederea creșterii eficienței și calității procesului de luare a deciziilor la nivelul sistemului;

2. Realizarea formării profesionale în domeniul tehnicilor de audiere a minorilor, asigurând astfel crearea unui mediu judiciar favorabil minorilor; 

3. Îmbunătățirea accesului la justiție, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv prin cooperarea cât mai deschisă cu autoritățile publice cu competențe în domeniu, precum și cu organizațiile non-guvernamentale;

4. Consolidarea capacității administrative și a eficienței sistemului judiciar prin dezvoltarea infrastructurii tehnice și IT. 

În cadrul proiectului se vor organiza peste 130 de activități de formare profesională, în domenii precum achiziții publice, reguli procedurale aplicabile litigiilor administrative, procedura fiscală - executarea silită fiscală, formarea practică a personalului auxiliar, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cooperare judiciară în materie civilă și penală, tehnici de audiere a minorilor și îmbunătățirea accesului la justiţie pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația romă.

DATA DE ÎNCEPERE: 28 februarie 2019

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 62 luni

VALOARE TOTALA: Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 19.495.910 lei, respectiv 4.100.000 de euro, constând în 85% fonduri externe nerambursabile norvegiene și 15% cofinanțare publică asigurată prin bugetul Operatorului de program- Ministerul Justiţiei 

SURSA DE FINANTARE: Programul „Justiție”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021 .  Informaţii detaliate privind sursa de finanţare se regăsesc pe paginile de internet  https://eeagrants.org şi www.eeagrants.ro

OPERATOR DE PROGRAM: Ministerul Justiţiei


COMUNICATE DE PRESA: Comunicat de presa privind lansarea proiectului (data publicare: martie 2019)