BATXILLERAT

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics, des dels 16 fins als 18 anys i es desenvolupa en modalitats diferents. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permetin incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i aptitud. A més, aquesta etapa permet també l'adquisició de les competències necessàries per al futur formatiu i professional i capacita per a l'accés a l'educació superior.

La formació en valors i l'atenció personalitzada constitueixen dos pilars fonamentals que proporcionen als nostres alumnes seguretat i estabilitat emocional.

Nombre mitjà d'alumnes per aula: 26.

Horari: De 8.00 a 14.10 h i un o dos horabaixes de 15.00 a 16.55 h.

MODALITATS DEL BATXILLERAT NACIONAL

Modalidades 1BAC_2023-24(primero LOMLOE)
Modalidades 2BAC para 2023-24 (segundo LOMLOE)

EDUCACIÓ PLURILINGÜE

Els alumnes de Batxillerat aconsegueixen un domini de l'expressió oral i escrita del castellà, català i anglès. Com a segon idioma estranger, se'ls ofereix alemany, com a assignatura optativa.

Realitzem els exàmens oficials de Cambridge i Goetheinstitut perquè els alumnes puguin obtenir les certificacions corresponents en anglès i alemany.

ORATÒRIA, DEBAT I ESPERIT CRÍTIC

Club de Debat San Cayetano.

Els nostres alumnes de Batxiller desenvolupen múltiples activitats en el Club de Debat participant en certàmens i concursos a nivell local, nacional i internacional, obtenint sempre molt bons resultats.

SANCARADIO

SancaTV 1.JPG

Els alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de Batxiller realitzen el programa SanCa Ràdio que s'emet en format de podcasts en línia, allotjats en una website. Aquest és l'enllaç:

 Els estudiants comenten les notícies, presenten crítiques de llibres, música, cinema o TV, i entrevisten els personatges d'actualitat.

COMPETÈNCIA DIGITAL

DSC07771.JPG

Projecte "One to one" : Un alumne-un ordinador.

Projecte implantat en tots els cursos de Secundària i Batxillerat, amb connexió a la plataforma "Google per a educació". Els alumnes disposen de multitud d'eines de gestió, comunicació i col·laboració, destinades a la facilitació del procés d'ensenyament-aprenentatge: Drive, Calendar, Gmail, Slides, Docs, Classroom, Sheets, Sites… Facilita el treball cooperatiu: arxius compartits, comunicació amb el tutor, comunicació amb el grup classe, etc. 

COMPETÈNCIA CIENTÍFICA i TECNOLÒGICA

Treballs d'investigació. 

Una assignatura obligatòria a partir de 2022-23 amb la implantació de la nova Llei educativa. En el nostre Centre, ja la impartim des de fa vuit anys. Els alumnes potencien la indagació, la creativitat, la curiositat i el saber parlar en públic.

APRENDRE A EMPRENDRE

Projecte "Joves Emprenedors"

En aquest projecte, els estudiants d'Economia de 1r de Batxillerat creen la seva pròpia miniempresa per aprendre a transformar les seves idees en negocis i tenir present en tot moment la Responsabilitat Social Corporativa en donar els beneficis a les entitats solidàries que ells trien.

FORMACIÓ EN VALORS

Voluntaris San Cayetano.

Per al Col·legi San Cayetano és important, abans que res, la formació de bones persones. L'Associació Voluntaris San Cayetano, un projecte en el qual participen tots els alumnes de Batxillerat, permet a l'alumne desenvolupar extraordinàriament les competències social i cívica en dedicar part del seu temps al servei i a l'ajuda dels altres.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA i PROFESSIONAL

Fira d'Universitats.

Anualment, reunim més de 25 universitats de tot Espanya per a proporcionar informació de primera mà als nostres alumnes i a les seves famílies.

Projecte "Career day"

Ajudem els nostres alumnes a trobar el camí cap al seu futur laboral.