ข่าว/ประชาสัมพันธ์ /ภารกิจงาน

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(ผอ,สพป.ชร.4) ของกลุ่มกฎหมายและคดี.pdf
ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม 62 ช่วยเหลือทางคดี(พี่หน่อย).pdf
ประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม 62.pdf
ประชาสัมพันธ์ 2 ก.ค. 62 ..pdf