ข่าวกิจกรรม

9 ก.พ. 67

7 ก.พ. 67

6 ก.พ. 67

5 ก.พ. 67

30 ม.ค. 67

12 ม.ค. 67

11 ม.ค. 67

4 ม.ค. 67

28 ธ.ค. 66

27 ธ.ค. 66

27 ธ.ค. 66

25 ธ.ค. 66

24 พ.ย. 66

23 พ.ย. 66

20 พ.ย. 66

6 พ.ย. 66

30 ต.ค. 66

27 ต.ค. 66

17 ต.ค. 66

30 ต.ค. 66

10 ก.ย. 66

8 ก.ย. 66

7 ก.ย. 66

6 ก.ย. 66

30 ส.ค. 66

24 ส.ค. 66

23 ส.ค. 66

26 ก.ค. 66

 26 ก.ค. 66

20 ก.ค. 66

 3 ก.ค. 66

 30 มิ.ย. 66

 27 มิ.ย. 66

 26 มิ.ย. 66

 17 มิ.ย. 66

 12 มิ.ย. 66

 7 มิ.ย. 66

 3 มิ.ย. 66

 1 มิ.ย. 66

 15 พ.ค. 66

 3 พ.ค. 66

 2 พ.ค. 66

 1 พ.ค. 66

 25 เม.ย. 66

 21 เม.ย. 66

19 เม.ย. 66

12 เม.ย. 66

31 มี.ค. 66

28 มี.ค. 66

22 มี.ค. 66

13 มี.ค. 66

27 ก.พ. 66

14 ก.พ. 66

13 ก.พ. 66

8 ก.พ. 66

 26 ม.ค. 66

 25 ม.ค. 66

 18 ม.ค. 66

           13 ม.ค. 66

23 ธ.ค. 65

21 ธ.ค. 65

19 ธ.ค. 65

1 ธ.ค. 65

29 พ.ย. 65

9 พ.ย. 65

8 พ.ย. 65

5 พ.ย. 65

23 ต.ค. 65

13 ต.ค. 65

12 ต.ค. 65

11 ต.ค. 65

20 ส.ค.65

19 ส.ค.65

3 ส.ค.65

28 ก.ค.65

18 ก.ค. 65

8 ก.ค. 65

7 ก.ค. 65

6 ก.ค. 65

29 มิ.ย. 65

8 มิ.ย.65

8 มิ.ย.65

7 มิ.ย.65

3 มิ.ย.65

25 พ.ค.65

23 พ.ค.65

12 พ.ค.65

12 พ.ค.65

28 เม.ย.65

11 พ.ค.65

21 เม.ย.65

3 พ.ค.65

5 เม.ย.65

2 พ.ค.65

1 เม.ย.65

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 / https://sites.google.com/site/directorcr4/

เลขที่ 17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

sumarika.rik@gmail.com / 0-5379-5431 ต่อ 101