ข่าวกิจกรรม

9 พ.ย. 65

8 พ.ย. 65

5 พ.ย. 65

23 ต.ค. 65

13 ต.ค. 65

12 ต.ค. 65

11 ต.ค. 65

20 ส.ค.65

19 ส.ค.65

3 ส.ค.65

28 ก.ค.65

18 ก.ค. 65

8 ก.ค. 65

7 ก.ค. 65

6 ก.ค. 65

29 มิ.ย. 65

8 มิ.ย.65

8 มิ.ย.65

7 มิ.ย.65

3 มิ.ย.65

25 พ.ค.65

23 พ.ค.65

12 พ.ค.65

12 พ.ค.65

28 เม.ย.65

11 พ.ค.65

21 เม.ย.65

3 พ.ค.65

5 เม.ย.65

2 พ.ค.65

1 เม.ย.65

กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 / https://sites.google.com/site/directorcr4/

เลขที่ 17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

sumarika.rik@gmail.com / 0-5379-5431 ต่อ 101