ขนมโค

"ขนมโค" ......... เป็นขนมพื้นบ้านของทางภาคใต้ชนิดนึงอ่ะค่ะ ลักษณะภายนอกนั้นคล้ายขนมต้มขาวของทางภาคกลาง แต่จะแตกต่างกันที่ไส้ใน โดยไส้ของขนมต้มขาวนั้นจะทำจากมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นผัดกับน้ำตาลมะพร้าว แต่ไส้ของขนมโคนั้นจะเป็นน้ำตาลแว่นที่ทำจากตาลโตนดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ