ดอกไม้ที่ทำด้วยไม้แห้งสำหรับเผาศพ ใช้ไม้แห้งสีขาวไสด้วยกบแล้วเอามาประดิษฐ์เป็นรูปคล้าย ใบโพธิ์ ใช้นำขึ้นไปวางคำนับศพที่เชิงตะกอน