กระถางยางรถยนต์

เป็นการนำเอายางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

มาทำการประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกผักจากยางรถ

ยนต์ ซึ่งเหมาะกับบ้านที่มีเนื้อที่จำกัด

และต้องการจะปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีกิจกรรม

ทำในยามว่างอีกด้วย นี่ถ้ามีสัก 9

กระถางเราก็จะสามารถปลูกผัก และมีผักไว้ทาน

เองโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ

หรือซื้อก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

ใครที่มีและทำเองได้ช่วยบอกด้วยนะ

จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยากมีและอยากทำไว้

ในบ้าน ผักที่ควรมี ตะไคร้ กะเพรา พริก

ต้นหอม คะน้า กวางตุ้ง ตั้งโอ๋ มะเขือเทศ

ข่า เหล่านี้สามารถปลูกได้ในกระถางยางรถยนต์

อุปกรณ์

1. ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว

2. เหล็กกลับยาง

3. มีดกรีดยาง

4. หินลับมีด

5. ถังน้ำ

6. วัสดุทำฐานตามสภาพ ( ท่อซีเมนต์ , ต้นมะพร้าว ,

ต้นตาล , ตอไม้ , ก้อนหิน ฯลฯ )

วิธีทำ

1. ตัดยาง / กรีดยาง ด้วยมีด จนรอบเส้น

2. หลังจากนั้น นำยางที่ตัดเสร็จแล้ว มานวดยางเพื่อคลายความตึงของยาง

3. จากนั้นทำการกลับยาง โดยใช้เหล็กกลับยาง เสียบเข้าไปด้านที่ตัด / กรีด ให้ด้านในของยางอยู่ด้านนอก

4. เสร็จแล้วจะได้กระถางปลูกผักที่สวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

2. ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ

3. ร่างกายสดชื่นจากการออกกำลังปลูกและดูแลพืช—ผัก

4. เกิดความสามัคคีจากการแบ่งบัน

5. ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง