เครื่องประดับจากงาช้าง ตำบลกระโพ

สถานที่จัดจำหน่าย

ทรัพย์สมบูรณ์

159 หมู่ที่ 6 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

ติดต่อ : นางสาวศิริพร

โทร : 081-6600955

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตเครื่องประดับงาช้าง

2/3 กระโพ หมู่ 1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ติดต่อ : นางวันนา อินทอง

โทร : 08-1760-3786, 0-44145-6067

สถานที่จำหน่าย

ร้านทรัพย์สมบูรณ์

159 หมู่ 6 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

ติดต่อ : ร้านทรัพย์สมบูรณ์

โทร : 08-1660-0955