เครื่องประดับ

หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน

ตำบลเขวาสินรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านเขวาสินรินทร์

88/3 หมู่ที่ 1 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณสำลี ราษีนวล

โทร : 081-3901842

สถานที่จำหน่าย

รุ่งเรืองเครื่องประดับทองเหลือง

69 ม.8 บ.นาตั้ง ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง พิศโสระ

โทร : 08 7245 2734,08 1999 5849

ราคา 670.00

สถานที่จัดจำหน่าย

รุ่งเรืองเครื่องประดับทองเหลือง

69 ม.8 บ.นาตั้ง ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง พิศโสระ

โทร : 08 7245 2734,08 1999 5849

ราคา 210.00

สถานที่จำหน่าย

รุ่งเรืองเครื่องประดับทองเหลือง

69 ม.8 บ.นาตั้ง ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณรุ่งเรือง พิศโสระ

โทร : 08 7245 2734,08 1999 5849

ราคา 5350.00

สถานที่จำหน่าย

นางมัชฌิมา รังษีมณีรัตน์

286 ม.5 บ.สดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางมัชฌิมา รังษีมณีรัตน์

โทร : 08 4402 4996

อีเมล: sila__manee@hotmail.com

ราคา 900.00

สถานที่จำหน่าย

ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้

30 ม.3 บ.โชค ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นายสมบูรณ์ เสาศิริ

โทร : 08 9043 6794

ราคา 6500.00