ผ้าไหม

ผ้าไหมสุรินทร์


ผ้าไหมจุล ผ้าพื้นสีทอง แลตระการตา เนื้อละเอียด 4 ม. ตัดเสื้อหรือตัดชุดได้เต็มชุด

ผ้าไหมจุล มัดลายแฟนซี พื้นดำ ลายดอกจิกเรียง ตัดได้เต็มชุด

ผ้าไหมบารู

สถานที่จำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารู

25 หมู่ 9 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางนิชาภา ทรงศรี

โทร : 08 1895 5556