ขนมชั้นมะพร้าวน้ำหอม

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตได้ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยไปพักอาศัยอยู่บ้านคุณป้าสมนึก พรหมแช่ม(แม่นึก) ซึ่งมีอาชีพทำขนมไทยขายหลายอย่าง อาทิ ขนมชั้น ขนมหม้อแกง วุ้นกะทิ ทองหยิบ ทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวมูน จึงเกิดแรงบันดาลใจ และชื่นชอบการทำขนมไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคุณป้าสมนึก มีลูกชายทั้งหมด 5 คน และแต่ละคนไม่ขอบการทำขนม จึงทำให้คุณป้าขาดผู้สืบทอดในด้านนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหลานสาวจึงรับหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนสมชั้นต่อจากคุณป้า เพื่อรักษาภูมิปัญญานี้ไว้ ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลาหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลับมาอยู่บ้านที่ตำบลมะลวน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดการรวมตัวจัดตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนแฝก มีสมาชิกจำนวน 30 คน กิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการคือ การทำขนมไทยจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้าน โดยนำภูมิความรู้การทำขนมไทย มาถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่ม แต่เนื่องจากการทำกิจกรรมกับคนจำนวนมาก และเวลาไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดการแยกตัวของสมาชิก โดยส่วนตัวข้าพเจ้าชอบทำขนมไทย จึงยังรงดำเนินการภายในครัวเรือน เป็นธุรกิจของครอบ