โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ "จอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 13" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยจัดการสอบแข่งขัน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าสมัครคนละ 20 บาท (จ่ายค่าสมัครในวันสอบ) สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครออนไลน์ ตามประกาศ

กำหนดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2560

"จอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 13"

1. ลงทะเบียนชำระเงินค่าสมัคร(ครูผู้ควบคุม) เวลา 08.00 - 09.00 น.

2. นักเรียนเข้าห้องสอบเวลา 08.30 น.

3. เริ่มทำข้อสอบเวลา 09.00 น.

4. หมดเวลาทำการสอบ เวลา 12.00 น.

ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ดังนี้

1. ปากกา

2. ดินสอดำ

3. ยางลบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์