Gestib

A l'enllaç següent podeu accedir a l'aplicació educativa GESTIB per poder veure les informacions dels vostres fills/es. També podeu canviar la contrasenya. https://www3.caib.es/xestib/