Llegir per créixer

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària participen al concurs de lectura "Llegir per créixer" organitzat per Santillana i el Diari de Mallorca. Es tracta de llegir llibres en castellà i català i contestar unes preguntes.