Llegir per créixer

Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària participen al concurs de lectura "Llegir per créixer" organitzat per Santillana i el Diari de Mallorca amb un llibre d'anglès. Es tracta de llegir llibres en castellà, català o anglès i contestar unes preguntes. Molta sort!