Documentació Oficial

Documentació Oficial de Centre

Recull de documentació oficial de centre actualitzada a la darrera versió disponible.

Prohibida la seva reproducció total o parcial sense consentiment exprés del centre. Es reserva el dret a efectuar modificacions a qualsevol document, si escau. Documentació aprovada pel claustre i òrgans de govern del centre.

Per poder visualitzar-la és necessari disposar d'un lector d'arxius en format PDF. Més informació aquí https://get.adobe.com/es/reader/

Info. principi curs

Calendari 2021-22

Llibres 2020-21

Material 2021-22

PGA

PEC

Memòria

Proj. Direcció

Proj. Lingüístic

Convivència

Pla Alimentació

Horaris de grups