Documentació Oficial

Documentació Oficial de Centre

Recull de documentació oficial de centre actualitzada a la darrera versió disponible. 

Prohibida la seva reproducció total o parcial sense consentiment exprés del centre. Es reserva el dret a efectuar modificacions a qualsevol document, si escau. Documentació aprovada pel claustre i òrgans de govern del centre. 

Per poder visualitzar-la és necessari disposar d'un lector d'arxius en format PDF. Més informació aquí https://get.adobe.com/es/reader/ 

Info. principi curs

Calendari 2023-24

Llibres 2022-23

Material 2023-24

PGA

PEC

Memòria

Proj. Direcció

Proj. Lingüístic

Convivència

Pla Alimentació

Pla Digital de Centre

Horaris de grups