Classroom per a famílies

Vídeos de classroom per a famílies

Recull de vídeos de la plataforma Youtube on s'explica de manera senzilla lús que li poden donar al classroom les famílies del centre.

A través d'aquest recull de vídeos s'intenta donar resposta als problemes que puguin sorgir a partir de l'ús del Google Classroom.

Classroom per a famílies 1/8


Classroom per a famílies 2/8


Classroom per a famílies 3/8


Classroom per a famílies 4/8


Classroom per a famílies 5/8


Classroom per a famílies 6/8


Classroom per a famílies 7/8


Classroom per a famílies 8/8


instruccions_classroom.pdf

Instruccions per escrit

Document on hi ha les explicacions per escrit de com entrar al Google Classroom, per si algú de vosaltres no pot veure els vídeos.