La bicicleta, el millor mitjà de transport

Per què un projecte sobre la bicicleta?

Sense cap dubte la bicicleta és un dels mitjans de transport més aconsellable, i a més a més ho és per moltes raons (medioambientals, de salut, físiques, mentals i també té un abast social). Treballar des de l'escola per donar a conèixer les possibilitats que ens ofereix és la nostra finalitat, fer-ho des totes les matèries és un repte que ens hem proposat l'equip de mestres del CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugènia.

Treballar continguts d'Educació Física, Matemàtiques, Educació Artística, Ciències Naturals, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Ciències Socials i Anglès amb el fil conductor de la bicicleta ens ha permès que el nostre alumnat hagi après de manera més significativa i esperem valorin la bicicleta i que trasmetin a la societat que cal respectar al ciclista.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE:

  • Conèixer la bicicleta com a mitja de transport, exemple de sostenibilitat i de salut
  • Conèixer les normes bàsiques de circulació, els perills i precaucions a tenir present quan es circula en bicicleta
  • Aprendre a tenir cura de la bicicleta. Manteniment i petites reparacions
  • Prendre consciència que el ciclista és dèbil sobre la carretera i que cal respectar-lo

En Rolando de la botiga Sport Bequi ens visita

El dimecres 29 de novembre va venir a l'escola en Rolando de la tenda "SPORT BEGUI"

Va ser molt interessant ja que ens va explicar moltes coses sobre el manteniment de la bicicleta i que nosaltres mateixos poguem fer petites reparacions

Ajustam les nostres bicicletes

A la classe de sisè seguim amb el PROJECTE de la bicicleta, avui hem aplicat tot allò que ens va ensenyar en Rolando. Hem ajustat les rodes, hem revisat frens, hem ajustat l’altura del selló i hem practicat nocions bàsiques de mecànica i manteniment de la bicicleta. Ho tenim a punt per dimecres que ve poder una sortida pels camins del poble.