PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

El nostre centre forma part del PIP (Pla d’Innovació pedagògic) des del present curs 17-18, després de ser seleccionats entre diversos centres de Balears. Per poder formar-hi part s’ha realitzat un llarg recorregut de canvis pedagògics que es remunten a uns 4 o 5 cursos anteriors. Partim de la idea de que aquestes actuacions no son per millorar resultats acadèmics (si bé es valorarà el seu impacte). Es pretén una educació d’alumnes més motivats, competents, autònoms… i que aprenguin jugant i investigant. I a mes, respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant.

Aquest curs som dos cicles (recordam que el 1r cicle es 1r, 2n i 3r i el 2n cicle 4t, 5è i 6è)

1r cicle aposta per una innovació més basada en:

 • Aprenetatge cooperatiu
 • Dinàmiques de grup a l’aula a l’hora de tutoria
 • Sessions de Mind fullness
 • Projecte anual (lliure, partint de l’interès dels alumnes)
 • Projectes dirigits on el currículum del 1r cicle està repartit en els 3 cursos (1r, 2n i 3r)
 • Inici a la programació (CODE)
 • Inici a l’ús de les G-Suite mitjançant l’ús d’ultraportàtils (2n i 3r)
 • Experimentació a l’aula de llengües i matemàtiques

2n cicle, de 4t a 6è, immers en el món de les TAC (tecnologies aplicades a la comunicació) i altres aspectes abans mencionats com:

 • Aprenetatge cooperatiu
 • Dinàmiques de grup a l’aula

Pel que fa a les TAC:

 • Ús de tabletes a 5è i 6è i algunes de les principals eines de Google, en especial Gmail, Drive, Classroom, Docs, Formularis, Sites…
 • Participació del Pla pilot d’ús de Chromebooks al 4t curs
 • Inici a la programació (CODE i SCRATCH) així com activitats de robòtica
 • Experimentació a les aules de Matemàtiques i LlengüeS
Pla-d_innovacio-pedagogica-CEIP-Juniper-Serra.pdf