DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

El CEIP Juníper Serra és l’únic centre d’educació infantil i primària del municipi de Petra per tant acull majoritàriament la població en edat escolar de 3 a 12 anys. Està situat a les afores del poble. Els dos edificis estan separats per un carrer amb trànsit rodat inclús a les entrades i sortides escolars

L’actual edifici d’educació primària del CEIP Juníper Serra data de l’any 1977, any en què fou inaugurat com a Colegio Nacional Mixto de Petra.

Durant el curs escolar 2004/2005 fou estrenat el nou edifici per a l’etapa d’educació infantil al Camí de Son Fogó. Aquest fou inaugurat el febrer de2005.

El gener de 2011 va ser inaugurada l’ampliació de l’edifici d’educació primària.

És un centre d’una línia amb moltes unitats desdoblades i una aula UEECO, no arribant a ser un centre de doble línia.

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana segons consta en el nostre PL.


El nom del nostre centre fa referència al frare franciscà Juníper Serra, que nasqué a Petra el 24 de novembre de 1713 i morí a Carmel, Califòrnia l’any 1784.


El nostre horari lectiu és de 9h fins a les 14h. A més, oferim el servei d’Escola Matinera, menjador escolar i activitats extraescolars.