ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


ประชาสัมพันธ์


ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ครั้งที่ 11


วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

ณ ห้องมเหสักข์ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ผู้ประสานงาน

พญ.ฐิติพร ศรีสุข โทร. 095-6429928

นพ.ศรุต คณฑา โทร. 087-5514736

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 055-832601-7 ต่อ 1416รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

จำนวน 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (คุณเกณิกา หวาดเพ็ชร)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โทร. 055 409 999 ต่อ 2148

หรือ 084 6248125


ประกาศ

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม