Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT - INFORMACIÓ AMPLIADA 


ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 15/10/2019


La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web  http://cpgabrielcomasiribas.org/   juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal. 

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l'usuari s'hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a la mateixa, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals. 


Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable del tractament, les dades que s'indiquen a continuació:


CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) CIF: S0718126F

Domicili: C/ Ca l'Amet, 1,07190 Esporles, Illes Balears  


Contacte en CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA d'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) per a la protecció de les dades personals

C/ Ca l'Amet, 1,07190 Esporles, Illes Balears  

Tel: 971.610.096

Mail: protecciodades@cpgabrielcomasiribas.org 

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment. 


Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?


Pel simple fet de navegar en la pàgina web, CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) recopilarà informació referent a:


- Adreça IP.

- Versió del navegador.

- Sistema operatiu.

- Durada de la visita o navegació per la pàgina web.


Aquesta informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

De la mateixa manera, en la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l'hi permetis, per tal de facilitar una major especificitat sobre la distància i / o camins nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i tractament d'aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 


La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres serveis. Les dades no seran comunicades a tercers.


Registre de l'usuari a la pàgina web / Enviament de formularis


Per accedir a determinats serveis, com la sol·licitud de contacte, cal que l'usuari empleni un formulari. Per això, en el formulari de registre, es demanen una sèrie de dades personals. Les dades són necessàries i obligatòries per dur a terme tal registre. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre. 

En aquest cas, les dades de navegació, s'associaran als de registre de l'usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la pàgina web. 


Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), juntament amb l'historial d'operacions realitzades pel mateix, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat. Un cop eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades,sense que accedeixin o alterin els mateixos, per tal de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran llevat que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).


La base legal per al tractament de les teves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.

En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment. 


Les finalitats del tractament, seran les següents: 

a) Gestionar el teu accés a la pàgina web.

b) Gestionar els serveis posats a la teva disposició a través de la pàgina web.

c) Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds. 

d) Respondre a la teva sol·licitud d'informació.

e) Gestionar totes les utilitats i / o serveis que ofereix la plataforma a l'usuari.


Així, us informem que podràs rebre comunicacions via email i / o al telèfon, per tal d’informar-te de possibles incidències, errors, problemes i / o estat de les teves sol·licituds. 


Per a l'enviament de comunicacions comercials, es sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i / o adreça de correu electrònic. 


Si ets algun dels següents col·lectius, consulta la informació desplegable:


+ CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat. 

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o checkbox amb la següent fórmula, per poder enviar la informació: "□ He llegit i accepto la Política de privacitat."


+ / MARES / PARES / TUTORS/ES D'ALUMNES 

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Els tractaments relacionats amb l'escolarització obligatòria estan legitimats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació segons redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Una altra base legal del tractament és l'execució d'un contracte per a serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extraescolars. S'oferirà informació ampliada en cada un dels impresos de sol·licitud. 

En relació amb el cobrament de les quotes, d'una banda, hi ha una legitimació en base a l'execució d'un contracte i d'altra banda la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària habilita els tractaments amb fins fiscals i comptables.

L'última base legal per als altres tractaments indicats amb anterioritat (orientació, organització d'activitats lúdiques, esportives i educatives, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per antics alumnes i avisos a familiars i persones de contacte, cobrament de la donació voluntària ), és el consentiment de l'interessat.


+ PROVEÏDORS.

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o, si no el teu consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.


+ CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn de la xarxa social que correspongui, i d'acord amb les seves polítiques de privacitat: 

Twitter    http://twitter.com/privacy 

Google *  http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

YouTube http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

* (Google+ i Youtube) 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens deixis seguint-nos, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars. 

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 


+ VIDEOVIGILÀNCIA

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment inequívoc de l'interessat en accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informatiu de la zona videovigilada.


+ DEMANDANTS D'OCUPACIÓ

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, a l'entregar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que anem a fer.

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

El currículum serà emmagatzemat durant el termini d'un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.


+ RRHH

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


¿Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. 


¿I dades de menors? 

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstenit de facilitar si no tens aquesta edat.


¿Farem comunicacions per mitjans electrònics?


Quines mesures de seguretat apliquem? 

Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals. 


En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?

            CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT) no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets a això si així ho prescriu la llei.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

A les societats que componen el grup CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT).

             Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

             En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web de CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT).

Transferències internacionals.

             En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), només es realitzaran a entitats sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan hi hagi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.


Quins Drets tens? 

Si modifiqueu alguna dada, t'agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats. 


Vols un formulari per a l'exercici de Drets? 

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets. 


El termini màxim per a resoldre per CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT), és d'un mes, a comptar de l'efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra. 


Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat. 


¿Tractem galetes?

Si fem servir un altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies a l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web. 


Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?