INFORMACIONS

30/10/2019

Benvolgudes famílies,

En els propers dies les vostres filles i fills duran a casa un document que és important que llegiu i signeu. És la CLÀUSULA DE MATRÍCULA.

Aquest document serveix per complir amb el Reglament General de Protecció de Dades.

Necessitam que ens autoritzeu el següent:

  • Organització d’activitats lúdiques, educatives i esportives (per a poder inscriure l’alumnat a colònies i acampades entre d’altres).
  • Tractament de dades de salut (en cas de no autoritzar no es podran gestionar aquestes dades).
  • Avisos a familiars i altres persones de contacte (per a poder avisar a altres contactes en cas de necessitat)


DRET D’IMATGE/SO

  • Web del centre (autoritzau que les vostres filles i fills puguin sortir a la web del centre).
  • Xarxes socials (autoritzau que les vostres filles i fills puguin sortir al Twitter del centre, al canal de youtube del centre, a través de famílies enllaç del whatsapp o hangouts).


  • Comunicació a l’AFA (per a poder fer les gestions de socis de l’AFA).
  • Aplicacions educatives: (per a poder utilitzar el GSUITE -Goggle for Education- i altres aplicacions educatives fora de l’entorn de google).


* El tractament de les imatges i programari utilitzat és sempre educatiu.