INFORMACIONS MATRÍCULA 20-21

El proper 13 de juliol surt el llistat definitiu d'admesos al centre pel curs 2020-2021. La secretaria del centre es posarà en contacte amb les famílies per concertar cita per fer l'entrega de la documentació pertinent. La documentació a entregar és la següent:

- 2 fotos carnet

Recordau que tant el full de matrícula com la clàusula matrícula han d'estar signats per ambdós progenitors.

full matricula 2021.pdf
CLÀUSULA MATRÍCULA 2020 RGPD.pdf
opció Religió_valors.pdf