ברוכים הבאים ל-UP של אזור!

מועצה מקומית אזור מתכבדת להציג בפניכם את מערכת המפות החדשה שלנו - UP. המערכת מציגה מידע מרחבי מגוון בתחומי המועצה ומאפשרת לכם לחפש, למצוא ולהפיק את המידע המעניין אתכם, הכל באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונוח לשימוש.

תנאים והגבלות

אתר זה מכיל מידע כללי למטרות אינפורמטיביות בלבד, אין להתייחס למידע באתר זה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד מועצה מקומית אזור ו/או הועדה המקומית ו/או מי מטעמן. בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית (הוראת התכנית, התקנה או החוק בהתאם לעניין). כל הזכויות שמורות למועצה מקומית אזור וחברת אינטרטאון בע"מ.