Om prosjektet

Velkommen til prosjektsiden til Mann om bord, et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Kirkens Bymisjon, NAV Falkenborg og NAV Lerkendal.

Hva er formålet til prosjektet?

Menn topper en rekke negative statistikker som for eksempel rusvansker, kriminalitet og selvmord. Menn drikker mer alkohol og bruker ulovlige rusmidler i større utstrekning enn kvinner (Rusmidler i Norge, 2016). Samtidig er 3 av 4 straffedømte menn (SSB, 2018), og 2 av 3 av alle som begår selvmord er menn (Folkehelseinstituttet, 2021). Dette kan ses som ulike typer av utenforskap.   


Vi vet at menn som gruppe har høyere terskel for å ta kontakt med helsetjenester og andre offentlige instanser ved livsutfordringer. Rapporter fra Trondheim kommunes lavterskeltilbud for psykisk helse de siste årene, viser at menn utgjør i underkant av 1/3 av dem som benytter seg av tilbudet. 


Vi (NAV, Kirkens Bymisjon og Trondheim kommune) har derfor igangsatt dette prosjektet. Gjennom Stimulab-ordningen har leverandørene Rambøll, Comte Bureau og Tante Randi fått oppdrag i å bistå.


På kort sikt ønsker vi at prosjektet bidrar til å:  

 

På lang sikt ønsker vi at prosjektet bidrar til å: 

Prosjektorganiseringen består av representanter fra Trondheim kommune, NAV Falkenborg, NAV Lerkendal og Kirkens Bymisjon.

Om du har spørsmål om Mann Om Bord - ikke nøl med å ta kontakt!