Verificare precizie masini unelte CNC

Măsurare, verificare, refacere parametri geometrici statici şi dinamici la masinile unelte CNC.

  • Măsurare, refacere parametri geometrici statici conform fişei de masuratori.
  • Măsurare, crestere precizie de interpolare ( precizia dinamică ) la masinile cu comandă numerică, cu sistem Ballbar QC 10 (Renishaw). Acest procedeu se poate aplica atît la masinile unelte vechi, pentru a verifica capabilitatea de prelucrare a unor repere mai "pretenţioase", dar mai ales la masinile noi, pentru a verifica conformitatea cu specificaţiile iniţiale ale producătorului. În cazul masinilor unelte vechi, prin modificarea corespunzătoare a unor parametri ai comenzii numerice, se poate obţine o imbunatăţire a preciziei de prelucrare.

În cazul masinilor unelte cu CNC, nu numai precizia geometrică (de construcţie) a masinii influenţează precizia de prelucrare a pieselor, ci modul în care masina execută deplasările pe axe. Aceste mişcări trebuie să fie foarte bine coordonate, astfel încît masina unealtă să descrie cu cît mai mare acurateţe conturul impus. Sistemul de măsurare Ballbar QC 10 cu software-ul aferent, este utilizat pentru măsurarea erorilor geometrice la masinile unelte CNC in vederea detectării abaterilor introduse de controlul numeric şi sistemul de acţionare (drivere - motoare). Erorile sunt măsurate prin "instruirea" masinii unelte să descrie un cerc/ arc de cerc care apoi sunt măsurate si comparate cu valorile impuse prin program. Abaterile sunt analizate si "desenate" astfel încît să se scoată in evidenţă imperfecţiunile masinii (atît cele statice cît si cele dinamice). În urma diagnosticării, se pot modifica unii parametri ai masinii astfel încît să se crească acurateţea de miscare a masinii (bineinţeles între anumite limite, la anumite tipuri de comandă numerică). De asemenea se poate acţiona asupra unor reglaje mecanice, hidraulice. Pe plan internaţional, acest tip de diagnoză a fost standardizat în cadrul ISO 230-4 ( JIS, ASME ). Un asemenea raport se poate observa în imaginea alaturată (dacă doriţi o rezolutie mai bună, daţi click pe imagine). De asemenea, tot mai mulţi parteneri străini, consideră precizia masinilor unelte ca pe un factor determinant in stabilirea unei relaţii pe termen lung, ca o garanţie asupra capabilităţii de a executa, de fiecare dată, piesele în precizia cerută. De aceea solicită atestarea masinilor cu aceste tipuri de echipamente.

  • Diagnosticare, reparare, modificare parametri comandă numerică, în vederea îmbunătăţirii funcţionalităţii masinii şi preciziei de prelucrare a masinii.
  • Optimizare comandă numerică/drivere în vederea minimizării abaterilor.

ADRESĂ

9 Mai, 15, Bacau 600025, România

Obține indicații de orientare

INFORMAȚII DE CONTACT:

  • tel: 0744512997
  • E-mail: office@cncmachines.ro