Mentenanta preventiva masini unelte CNC

Consultanţă pentru conceperea, organizarea şi managementul activităţilor de mentenanţă a masinilor unelte

Necesitatea creşterii productivităţii, şi implicit al profitului, a calităţii si competitivităţii produselor obţinute prin prelucrări mecanice, au determinat o schimbare de mentalitate în privinţa abordării reparaţiei si mentenanţei masinilor unelte din dotarea societăţilor. În general, costurile asociate reparaţiilor cu masinile unelte reprezintă între 10% şi 40% din costurile de producţie cea ce a condus la o regandire a mentenanţei masinilor, demonstrîndu-se astfel că o bună organizare a acestora va conduce la:

 • Reducerea cu 50% a costurilor asociate cu reparaţiile, prin implementarea unui program de mentenanţă sustenabil, comparativ cu sistemul de reparaţii după necesitate.
 • Reducerea cu pînă la 1/3 a costurilor cu reparaţiile prin eliminarea operaţiilor inutile sau prost executate.
 • Reducerea cu pînă la 55% a întreruperilor accidentale.
 • Timpul de reparaţie se reduce cu pînă la 60% prin planificarea corectă si la momentul oportun. Totodată, planificarea va avea şi un efect benefic asupra programării producţiei, prin programarea corectă a întreruperilor de producţie si implicit al volumului de producţie stabilit cu beneficiarul produselor, pentru perioada de timp respectivă.
 • Reducerea cu pînă la 30% a stocului de piese de schimb.
 • Creşterea cu cel puţin 30% a timpului de lucru a masinilor unelte între întreruperile accidentale.
 • Creşterea cu cel puţin 30% a timpului de funcţionare a masinilor unelte.
 • Reducerea cu 10% a costurilor asociate cu reparaţiile echivaleaza cu o creştere cu 40% a volumului de producţie.

În general, organizarea activităţilor de mentenanţă, se poate concepe în una dintre urmatoarele moduri:

 • Interna, atunci cînd există capabilitatea, capacitatea, dotările şi specialiştii necesari, în interiorul companiei.
 • Externalizată altor entităţi specializate atunci cînd:
  • Timpul de implementare a unui program de mentenanţă este esenţial.
  • Lipsesc specialiştii interni cu capabilităţi în aplicarea tehnologiilor specifice de mentenanţă predictivă.
  • Lipsa internă a echipamentelor specifice de monitorizare şi diagnosticare.
 • Mixtă, atunci cînd colectarea datelor se face intern iar interpretarea si efectuarea fizică a activităţilor de reparaţie se execută de o entitate externă specializată în lucrări de mentenanţă.

În urma analizei auditului efectuat asupra parcului dumneavoastră de masini, a metodelor de mentenanţă aplicate anterior, criticităţii utilajelor în procesul de producţie propriu, se va intocmi o Procedură de Mentenanţă specifică fiecărui beneficiar care va cuprinde, minimum, urmatoarele:

 • Lista completă a utilajelor cu elementele specifice activităţilor de mentenanţă.
 • Coeficientul de criticitate a fiecărui utilaj
 • Tipul de mentenanţă aplicabilă fiecărui utilaj.
 • Metodele optime de monitorizare specifice fiecărui utilaj.
 • Periodicitatea aplicării mentenanţei pentru fiecare utilaj.

Pe langă activităţile de consultanţă în vederea stabilirii metodei/metodelor de mentenanţă optimă fiecarei societăţi comerciale şi fiecărui utilaj, putem oferi, pe bază de Contract de Mentenanţă, si lucrările efective de mentenanţă stabilite în Procedura de Mentenanţă

ADRESĂ

9 Mai, 15

Bacau 600025

România

Obține indicații de orientare

INFORMAȚII DE CONTACT

 • 0744 512 997
 • E-mail: office@cncmachines.ro