Managementul contractelor de modernizare CNC

Managementul contractelor de reparaţii capitale cu modernizare pentru masini unelte ( proiectare, execuţie ), prin asigurarea interfeţei tehnice dintre beneficiar si executant:

 • Studiul necesităţilor reale ale beneficiarului final al lucrărilor in vederea găsirii soluţiei optime performanţă/cost, diminuid astfel tendinţa executantului de a propune soluţii tehnice costisitoare si neconforme cu necesităţile beneficiarului final.
 • Propunerea soluţiei tehnice optime pentru beneficiar.
 • Intocmirea specificaţiei de dezvoltare ( caiet de sarcini ) conform necesităţilor beneficiarului.
 • Auditarea capabilităţilor ofertanţilor ( tehnice, de execuţie, resurse materiale si umane, conformitatea cu cerinţele din domeniul calităţii ISO 9001/2008 ş.a.).
 • Întocmirea clasamentului si propunere executant.
 • Avizarea graficului de execuţie propus de executant.
 • Urmarirea stadiului de execuţie a lucrărilor si recepţia pe faze, in vederea confirmarii indeplinirii condiţiilor contractuale.
 • Intocmire rapoarte de evaluare a stadiului de execuţie.
 • Prerecepţia la executant.
 • Recepţia finală la beneficiar.


ADRESĂ

9 Mai, 15, Bacau, 600025, România

Obține indicații de orientare

INFORMAȚII DE CONTACT:

 • tel: 0744512997
 • E-mail: office@cncmachines.ro