CNC machines upgrade, repair and service services

Gama completă de servicii autorizate de reparare, service, mentenanţă, verificare precizie şi consultanţă pentru masini unelte cu comandă numerică CNC (strunguri, freze s.a.) sau linii automate de producţie cu automate programabile.

Motto:

Aproape orice este posibil cind există cunostinţele, determinarea, voinţa, timpul si banii necesari.

Obiectivul meu: mulţumirea dumneavoastră

În contextul dezvoltării sectorului de producţie românesc, creşterea productivităţii muncii prin utilizarea de echipamente performante care să funcţioneze corect la nivelul maxim de performanţă, a devenit o necesitate stringentă. În acest context devine tot mai evident, că în curînd toata industria prelucratoare va trebui să se adapteze la cerinţele tot mai strînse ale pieţii, atît în cea ce priveşte calitatea cît si preţul de cost. De aceea, utilizarea masinilor unelte cu comandă numerică ( CNC ) se dovedeşte soluţia optimă datorită multiplelor avantaje pe care aceste masini unelte le oferă. Dintre acestea se pot enumera:

  • repetabilitatea cotelor si a calităţii de suprafaţă a pieselor executate
  • scurtarea timpului de execuţie a pieselor ( cu evidente reduceri în costul de producţie )
  • realizarea de piese cu o configuraţie complexă si cu suprafeţe geometrice complexe
  • reducerea dependenţei de muncitori cu îndeminare ridicată
  • reducerea dependenţei de starea fizică si psihică a muncitorilor la un moment dat ş.a.

Din păcate, chiar si cele mai performante utilaje se mai defectează, atît cele noi, cît mai ales cele vechi, iar aici trebuie să intervină o echipă de meseriaşi formată din cel puţin trei specialităţi: mecanic (eventual hidraulician), electrician si un soft-ist.

Dar ce te faci cînd defecţiunile devin mai greu de dignosticat de către personalul propriu, dacă acesta există? Evident, apelezi la ajutor specializat asigurat de firme sau persoane autorizate. Dar la care firmă să apelezi, pentru că de obicei firmele sunt profilate pe un anumit domeniu, iar celor pluri-disciplinare trebuie să le precizezi de ce anume ai nevoie: de inginer mecanic, de inginer electrotehnist, de inginer soft-ist sau de inginer programator (pentru că uneori "defecţiunile" provin din nepriceperea programatorului propriu), ca să nu mai vorbim de defecţiunile aflate la graniţa dintre specializări. Iar de aici costuri suplimentare, întîrzieri, nervi ş.a.

Şi atunci de ce să nu apelezi la cineva care are cunostinţele si expertiza necesară în toate aceste domenii, dublate de o bogată experienţă?

De aceea, principalul meu obiectiv, ca persoană fizică autorizată în toate aceste domenii (mecanic, hidraulic, pneumatic, electric, software PLC, software comandă numerică, parametrizare comandă numerică, diagnosticare precizie statica si dinamică, programare tehnologică piesă), este maximizarea timpului de funcţionare a utilajelor dumneavoastră, cu costuri cît mai reduse, cu intervenţii minime din partea operatorului, fie că este vorba de modernizarea unor masini unelte, reparaţie, service, mentenanţă sau determinarea performanţelor de precizie dinamică si statica actuală ale unor masini mai vechi sau chiar a celora noi, la recepţie.

În general, unele masini unelte mai "bătrîne" au marele avantaj că batiurile sunt stabilizate de vreme. De aceea de multe ori este mai profitabilă soluţia modernizării acestora prin înlocuirea comenzii numerice, a driverelor si motoarelor, decît achiziţionarea unora noi, în special cînd vechea comandă numerică nu mai prezintă garanţia funcţionării corecte sau cînd repararea acesteia ar costa mai mult decit una nouă. În această situaţie se impune de la sine înlocuirea comenzii numerice, a sistemului motor-driver, cea ce va înzeci capabilităţile de prelucrare pe utilaj. Desigur cind se doresc soluţii radical noi de masini unelte, sau masini unelte la temă, este mult mai avantajoasă achiziţionarea unor utilaje noi.

În spiritul acestor idei, prin gama completă de servicii pe care le ofer, nu voi ezita să vă propun şi să realizez soluţii bazate în primul rînd pe fiabilizarea utilajului dumneavoastră, în cazul modernizărilor de utilaje, servicii de asistenţă tehnică de specialitate cît mai prompte cu putinţă si cît mai competitive, în cazul lucrărilor de service sau reparaţii accidentale.