นางนงนภัส สมภาร

หัวหน้า กศน.ตำบลเชียงม่วน

ประชาสัมพันธ์

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันจันทร์ ที่ ...........................................

ณ.........................................................

ผลงานเด่น กศน.ตำบลเชียงม่วน...

โล่รางวัล

พนักงานราชการดีเด่น 2564

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

โปรแกรมเมอร์สำนักงาน กศน.

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

โปรแกรมเมอร์สำนักงาน กศน.

จาก สำนักงาน กศน.

ห้องเรียนออนไลน์

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน