นางสาวรัตน์ชณี สาใจ

ครู กศน.ตำบลสระ

ประชาสัมพันธ์

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันจันทร์ ที่ ...........................................

ณ.........................................................

นายไชยพจน์ สมภาร

หัวหน้า กศน.ตำบลสระ

ผลงานเด่น กศน.ตำบลเชียงม่วน...

โล่รางวัล

พนักงานราชการดีเด่น 2564

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

โปรแกรมเมอร์สำนักงาน กศน.

จาก สำนักงาน กศน.

โล่เกียรติคุณ

โปรแกรมเมอร์สำนักงาน กศน.

จาก สำนักงาน กศน.

ห้องเรียนออนไลน์

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน