COL.LEGI MONTSERRAT

PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

Nom del centre: Col·legi Montserrat

Codi de centre: 08004912

En aquest espai anirem publicant tota la informació necessària per fer la Preinscripció 2023-2024.

Properament es publicarà la informació corresponent a la preinscripció del curs 2023-2024.

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu o volen fer un canvi de centre.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix el procés d’admissió dels alumnes als centres públics i concertats i publica un calendari de preinscripció i matrícula per a cada un dels ensenyaments.

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l’infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...). 


Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

Poden trobar aquesta i més informació en els següents webs: