Departamente

Departamentul Administrativ si Finaciar -contabil

Departamentul administrativ si financiar - contabil are urmatoarele atributi:

 1. gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar-contabila
 2. centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri
 3. Asigura activitatea birotica
 4. Fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
 5. Pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale,Consiliului Judetean si Biroului Consiliului Teritorial Harghita

Departamenul de Acreditări şi Avizări

Departamentul Acreditari si Avizari a Colegiului Medicilor Harghita are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului profesional al profesiei medicale . In acest sens departamentul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. Elibereaza certificatele de membru,
 2. Elibereaza avizele pentru infiintarea cabinetelor medicale sau de functionare a unitatilor medico-sanitare
 3. participa în comisiile de acreditari;
 4. participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale;

Departamentul Deontologie Medicală

Departamentul de Etica si Deontologie Profesionala are urmatoarele atributii:

 1. urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie;
 2. analizeaza evolutia normelor deontologice in practica europeana si internationala;
 3. face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicala.

*Fisa departamentului cuprinde o prezentare generala a principalelor obiective si atributii ale acestuia

Coordonator: -Dr.Jeszenszky Géza

Membrii:

-Dr.Biró Dénes

-Dr.Biró Csaba Zoltán

-Dr.Marc Gheorghe

-Dr.Orosz Mária

-Dr.Sângeorzan Dorin

-Dr.Tövissi Melinda

-Dr.Bokor Márton

Colaborator:

-avocat Balogh Krisztina

Departamentul Economico Social

Departamentul Economico-Social si de Asigurari Sociale de Sanatate supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de catre C.M.R , la nivel central, in sensul ca:

 1. asista pe membrii lor la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii medicale
 2. reprezinta si apara interesele membrilor infata partenerilor contractuali
 3. stabilesc ,impreuna cu organele abilitate, sectoarele, localitatile sau unitatile cu conditii de munca deosebite
 4. intervine prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale,atunci cand sunt incalcate drepturile membrilor ce decurg din incheierea contractelor privind furnizarea de servicii medicale

Departamentul Imagine, Relaţii interne şi Internaţionale

Departamentul Imagine, Relatii Interne si Externe are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre Colegiul Teritorial Harghita al Medicilor si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv cu structuri guvernamentale si non-guvernamentale, judetene,nationale si internationale.

Relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvint sau a Presedintelui acestui departament.

Departamentul Jurisdictie Profesională si Litigii

Comisia de Jurisdictie Profesionala are urmatoarele atributii:

 1. ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
 2. intocmeste dosarul de ancheta disciplinara;
 3. sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine interna ale unitatilor medicale si a fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului profesional.

In cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor din Romania si/sau a corpului profesional in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdictie Profesionala va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.

Atributiile se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.

Coordonator: -Dr.Jeszenky Géza

Membrii:

-Dr.Biró Csaba Zoltán

-Dr.Biró Dénes

-Dr.Marc Gheorghe

-Dr.Orosz Mária

-Dr.Sângeorzan Dorin

-Dr.Tövissi Melinda

-Dr.Bokor Márton

Colaborator:

-avocat Balogh Krisztina

Departamentul Profesional -Stiinţific

Departamentul Profesional-stiintific urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor , prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal si echitabil la gradele si titlurile specifice profesiei.

Departamentul Profesional-stiintific isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:

 1. educatie profesionala continua;
 2. examene si concursuri;
 3. invatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;
 4. stiinte profesionale;
 5. practica independenta a profesiei de medic.

DepartamentuProfesional-stiintifica analizeaza si propune imbunatatirea legislatiei in domeniul sanitar si ia masurile necesare asigurarii unui cadru legal, coerent si adecvat practicii profesionale. Departamentu Profesional-stiintific organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor profesionale la standarde corespunzatoare. Studiaza raporturile de competenta intre diferitele specialitati profesionale si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.

In realizarea competentelor sale, Departamentu Profesional-stiintific indeplineste si urmatoarele activitati:

 1. promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate;
 2. sprijina procurarea de material documentar de specialitate cat si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;

Departamentul Studii şi Strategii de Dezvoltare

Departamentul de Studii si Strategii de dezvoltare exercita urmatoarele atributii:

 1. Analizeaza situati personalului si a serviciilor de sanatate, in functie de nevoile judetului
 2. propune obiective strategice,programe si proiecte de dezvoltare.
 3. planifica realizarea programelor
 4. monitorizeaza si realizeaza diferite proiecte
 5. elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul si Consiliul Judetean